Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar “Prishtina 2024”

Shërbimet e pakos së

nivelit bazë të anëtarësisë

Sherbimet dhe produktet

Oda Ekonomike e Kosovës shpall trajnimin njëditor me temën “Projektimi i një sistemi të menaxhimit të cilësisë sipas kërkesave të standardit ISO 9001:2015”.

Sherbimet dhe produktet

THIRRJE PËR APLIKIM NË TRAJNIMIN: Oferta dhe kërkesa (konceptet themelore) për Vlerësues të Pronave të paluajtshme
Bashkohuni me ne për një eksperiencë transformuese në një ditë të plotë trajnimi!

Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar

“Prishtina 2024”