Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Forumi Ekonomik me Portugalinë

Shërbimet e pakos së

nivelit bazë të anëtarësisë

Sherbimet dhe produktet

Oda Ekonomike e Kosovës shpall trajnimin njëditor me temën “Projektimi i një sistemi të menaxhimit të cilësisë sipas kërkesave të standardit ISO 9001:2015”.

Sherbimet dhe produktet

THIRRJE PËR APLIKIM NË TRAJNIMIN: Oferta dhe kërkesa (konceptet themelore) për Vlerësues të Pronave të paluajtshme
Bashkohuni me ne për një eksperiencë transformuese në një ditë të plotë trajnimi!
There are currently no events.
Forumi Ekonomik me Portugalinë