Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Arbitrat

Kush mund te jetë arbitër dhe si përzgjidhen ata?

Tribunali i arbitrazhit përbëhet nga një arbitër i vetëm ose nga një trup arbitrash, me kusht që numri i arbitrave të këtij trupi të jetë një numër tek. Arbitrat janë persona me ekspertize ne fusha te ndryshme. Mund te jene avokat apo specialist te fushave te caktuara.

Palët vet mund të merren vesh për procedurën e emërimit të arbitrit ose të arbitrave. Ne përcaktimin e arbitrave duhet te merret parasysh kualifikimet të cilat arbitri duhet t’i plotësojë sipas marrëveshjes së arbitrazhit dhe duhet të sigurojë që arbitri të jetë i pavarur, i paanshëm dhe të mos këtë ndonjë konflikt interesi.

Momentalisht, në listën e arbitrave të përhershëm që ofron TPA janë 30 arbitra, përshirë arbitra me renome në praktikën ndërkombëtare. Po ashtu, rishtazi në marrëveshje me arbitrazhet e rajonit, lista jonë është zgjeruar me arbitra me përvojë.

Kodi i Etikes per Arbitra

Lista e Arbitrave:

Listën mund ta shkarkoni këtu.
Emri Profesioni
Adem Spahiu
Jurist
Ahmet Kasumi
Jurist
Alan Uzelac
Jurist
Alexandra Maganiç
Juriste
Alexandra Schlupe
Juriste
Andreas Ranier
Jurist
Arlind Jupolli
Jurist
Aron Ogletree
Jurist
Arsim Bruqaj
Ekonomist
Arber Berisha
Jurist
Arber Shala
Jurist
Afdiana Veliu
Ekonomiste
Ardrit Gashi
Jurist
Arben Mehmeti
Jurist
Arben Kqira
Jurist
Astrit Sadrija
Inxhinier
Avni Jashari
Ekonomist
Aida Hadri
Juriste
Agim Aliu
Jurist
Arber Krasniqi
Jurist
Albulena Ukimeri
Juriste
Armend Hamza
Jurist
Alban Imeri
Inxhinier
Arizona Berdynaj
Ekonomiste
Ardita Ahmeti
Juriste
Agon Rrecaj
Jurist
Arijanit Jakupi
Farmacist
Arben Gashi
Jurist
Andreas Schregenberger
Jurist
Adriatik Vishaj
Inxhinier
Brigita Rrustemi
Juriste
Bajram Fetahu
Jurist
Bedri Bahtiri
Jurist
Behxhet Rrukiqi
Ekonomist
Besfort Rrecaj
Jurist
Besim Tafa
Jurist
Bekim Pireva
Inxhinier
Blerina Xheraj
Juriste
Blerim Sylaj
Doktor
Besim Avdullahu
Jurist
Christian W.Konard
Jurist
Charles T. Kotuby
Jurist
Durim Osmani
Jurist
Ejup Qerimi
Inxhinier
Eqrem Gara
Doktor
Erleta Shala
Juriste
Emrush Ujkani
Jurist
Enver Hasani
Jurist
Egzonis Hajdari
Jurist
Fatmir Plakiqi
Jurist
Florent Mehmeti
Jurist
Florian Frrokaj
Ekonomist
Fitim Sadiku
Jurist
Fahri Asllani
Jurist
Fitim Shabani
Jurist
Flamur Keqa
Ekonomist
Fisnik Thaqi
Jurist
Fatmir Qollaku
Jurist
Gerold Zeiler
Jurist
Granit Curri
Jurist
Gazmend Lokaj
Jurist
Ganimete Ismajli
Profesoreshe
Hamdi Podvorica
Jurist
Hendrick Puschmann
Jurist
llaz Duli
Ekonomist
Ilir Shala
Jurist
Iset Morina
Jurist
Isa Dukaj
Inxhinier
Ismajl Baftijari
Arkitekt
Ilir Lenjani
Ligjerues
Isuf Jahmurataj
Jurist
Ibrahim Tahiri
Ekonomist
Jehona Grajcevci
Ekonomiste
Jernej Sekolec
Jurist
Kushtrim Tolaj
Jurist
Liridon Bajrami
Jurist
Lumnije Hashani
Juriste
Luljeta Plakolli
Juriste
Luan Isufaj
Jurist
Leon Kopecky
Jurist
Lindon Azemi
Jurist
Lulzim Alija
Jurist
Marina Krajl Milisa
Juriste
Mentor Lecaj
Jurist
Mentor Beqlri
Jurist
Meri Mladenovska Gjorgjievska
Juriste
Muhamet Morina
Inxhinier
Naser Gjinovci
Jurist
Naser Bytyqi
Doktor
Njomza Zejnullahi
Juriste
Piotr Nowaczky
Jurist
Petrit Ibraj
Jurist
Pleurat Gjata
Jurist
Qerlm Qerimi
Jurist
Qendrim Veselaj
Inxhinier
Remy Gerbay
Jurist
Rea Kryeeziu
Juriste
Robert Muharremi
Jurist
Rrustem Musa
Doktor
Robert Lekaj
Ekonomist
Sami Mazreku
Jurist
Sala Berisha
Ekonomiste
Selman Buqolli
Ekonomiste
Selami Krasniqi
Ekonomist
Skender Gojani
Jurist
Silvy Chernev
Jurist
Stefan M.Kroll
Jurist
Sylejman Nuredini
Jurist
Shefik Kuretshi
Jurist
Shiqeri Spahiu
Jurist
Sahadete Gashi
Juriste
Sehare Maliqi
Juriste
Shkelqim Xhema
Ekonomist
Shukri Hoxha
Teknolog
Sheqir Kutllovci
Jurist
Tony Cole
Jurist
Taulant Bajrami
Jurist
Valbon Bytyqi
Ekonomist
Valdrin Kasumaj
Ekonomist
Tatjana Zoroska
Juriste
Valon Jupa
Jurist
Vesko Bozovic
Jurist
Venhar Hana
Jurist
Valmire Imeri
Profesoreshe
Visar Hasi
Inxhinier
Vlora Xhoxhaj
Juriste
Vigan Rogova
Jurist
Virtyt Ibrahimagaj
Jurist
Visar Morina
Jurist
Visar Haxhibeqiri
Jurist
Vjosa Hasanaj Shkodra
Juriste
Veton Vula
Jurist
Vebi Neziri
Jurist
Valon Hasani
Jurist
Xhetmil Halili
Ekonomist
Xhevdet Thaqi
Matmaticient
Zheljko Oljuqi
Jurist

ME SHUME

Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit
Kodi i Etikes per Arbitra
Shërbimet
Lajmet