Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Departamenti për Njësi Rajonale dhe Panaire

Departamenti për Njësi Rajonale dhe Panaire Misioni Misioni i Departamentit për Njësisë Rajonale dhe panaire në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, është t’i ofrojë Bizneseve të Kosovës shërbime në interes të tyre, të loboj për sukseset e bizneseve të Kosovës dhe të shqyrtojë sfidat që ndërmarrjet hasin gjatë ciklit të tyre jetësor duke u […]

Departamenti për Projekte, Export, dhe Investime të huaja

Departamenti për Projekte, Promovim të Exportit, dhe Investime të huaja Misioni Misioni i Departamentit për PROJEKTE, PROMOVIM TË EKSPORTIT DHE INVESTIME TË HUAJA në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, është t’i ofrojë Odës Ekonomike të Kosovës dhe anëtarëve të saj shërbime cilësore, përmes projekteve të përbashkëta, promovimit të eksportit të anëtarëve të saj si […]

Departamenti për Aftësim Profesional

Departamenti për Aftësim Profesional Besim Mustafa, PhD Menaxhon Implementimin eStrategjisë së OEK-ut në fushën e Arsimit dhe Aftësimit profesional Zhvillimi dhe zbatimi i mesimit dual në Kosovë Përfaqësimi institucional Hartimi i Standardeve profesionale Ndikimi në ndryshimet e nevojshme sipas kërkesave të tregut të punës në aspektin Legjislativ dhe politikave strategjike në fushën e Arsimit. Inicimin […]

Departamenti për Administratë

Departamenti për Administratë Misioni Misioni i Departamentit për Administratë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës i ofron Odës dhe partnerëve të saj shërbime juridike, duke kryer punët administrative, logjistike, arkivore dhe të burimeve njerëzore. Në këtë mënyrë, bizneset mund të marrin shërbime më të sakta nga ana ligjore.   Organizimi i Departamentit për Administratë […]

Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik

Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik Misioni Misioni i Departamentit për Analiza dhe Komunikim Strategjik në kuadër të Odes Ekonomike të Kosovës, është t’i ofrojë Odes Ekonomike të Kosovës dhe partnerëve të saj analiza cilësore, duke kryer hulumtime të ndryshme me bizneset dhe në këtë formë duke marrur njohuritë më të mira dhe më të […]

Departamenti për Shoqata dhe Sektorë

DEPARTAMENTI PER SHOQATA DHE SEKTORE Misioni: Misioni i Departamentit për Shoqata dhe Sektorë në kuadër të Odes Ekonomike të Kosovës, është t’i ofrojë bizneseve të Kosovës shërbime në interes të tyre, të loboj për sukseset e bizneseve të Kosovës dhe të shqyrtoj sfidat që ndërmarrjet hasin gjatë ciklit të tyre jetësor duke u adresuar në […]