Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Realizimi i investimeve kapitale ne komuna

Realizimi i investimeve kapitale ne komuna Gjatë vitit 2022, shkalla e realizimit të investimeve kapitale nga niveli qendror dhe ai lokal ishte rreth 60%. Burimi i informacionit : Instituti GAP