Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Raporti i punës per vitin 2018

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2023 2023 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2019

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2022 2022 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2020

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2022 2022 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2021

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2020 2020 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2022

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2019 2019 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Publikimet e OEK-ut 2023

Publikimet e OEK-ut 2023 2023 Konkurset Pozita: Katér (4) Zyrtar Pér shoqata dhe anétarési — Prishtinä Pozita: Njé (1) Zyrtaré Pér Teknologji Informative. ME SHUME Arbitrazhi Historia e Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit Arbitrazhi Kodi i Etikes per Arbitra Arbitrazhi Shërbimet Arbitrazhi Lajmet No posts found