Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Njoftimet për 2023

Njoftimet 2023 2023 Njoftimet e OEK Njoftim mbi ruajtjen e privatësisë ME SHUME Publikimet Njoftimet per 2023 Publikimet Vendimet per 2023 Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik No posts found

Vendimet për 2023

Vendimet 2023 2023 Vendimet e OEK Zyrtare përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale. ME SHUME Publikimet Vendimet Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik Docs DEPARTAMENTI PER SHOQATA DHE SEKTORE No posts found

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës 2023 2023 Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës​ (Shqip) General Kosova International Forwarders Condition (English) ME SHUME Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për […]

Raporti i punës per vitin 2018

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2023 2023 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2019

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2022 2022 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2020

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2022 2022 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2021

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2020 2020 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]

Raporti i punës per vitin 2022

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2019 2019 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]