Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes GIZ Kosova, organizon trajnimin “Instruktor në vendin e punës” me datë 24 – 26 nëntor

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes GIZ Kosova, organizon trajnimin “Instruktor në vendin e punës” me datë 24 – 26 nëntor Trajnim falas nga Oda Ekonomike e Kosovës Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes GIZ Kosova, organizon trajnimin “Instruktor në vendin e punës” me datë 24 […]

“Ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë”.

“Ekspert i sigurisë dhe shëndetit në punë”. Qëllimi i trajnimit është të përgatisë kandidatët me njohuri dhe aftësi për Ekspertë të Sigurisë & Shëndetit në Punë. Trajnimi gjithsej përmban 150 orë, 120 orë teori dhe 30 orë praktikë. MODULET E TRAJNIMIT: – Sistemi themelor i SSHP-së dhe kërkesat ligjore, mbikëqyrja shtetërore; – Grupet e faktorëve […]

Trajnim dhe Certifikim për Menaxher nga WIFI Austria dhe Takime B2B në Austri

Trajnim dhe Certifikim për Menaxher nga WIFI Austria dhe Takime B2B në Austri Të nderuar ndërmarrës, Ju njoftojmë se Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me partnerin e vet Austriak WIFI International Know How Transfer (IKT) organizon Trajnime Profesionale, me ekspertë ndërkombëtar dhe takime afariste (B2B) me kompani Austriake në Vienë MODULET: FIT4 Austria, standardet, […]