Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lulzim Rafuna

PËRVOJA E PUNËS

Prill 2020- deri më tani

Pozita: Këshilltar i Drejtorit të Doganës së Kosovës

Janar – Mars 2020

Pozita: Ministër i Financave

Shtator 2017 – Dhjetor 2019

 Pozita: Këshilltar i Ministrit të Financave

Shkurt 2017 – Mars 2020

Pozita: Këshilltar i Kryeministrit të Shqipërisë për Dogana dhe Tatime

2013 – 2016

Pozita: Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës

2007 – 2013

Pozita:  Drejtor ligjor

Prill 2013 – Tetor 2013

Pozita: Këshilltar Ligjor i Guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës

Prill 2009 – Prill 2013

Pozita: Drejtor Ligjor ne Departamentin ligjor/ Këshilltar ligjor i Ministrit te Ekonomisë dhe Financave

Ka qenë ligjërues në disa kolegje private në Kosovë

EDUKIMI

2001- Jurist i Diplomuar

Drejtimi i Përgjithshem

Univerisiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik

Studimet postdiplomike

Drejtimi: Rregulloret e EU-së dhe Biznes Ndërkombëtar

Universiteti i Paqes i Kombëve të Bashkuar- Qendra Evropiane për Paqe dhe Zhvillim

Data e finalizimit: Tema e magjistratures në finalizim e sipër

Gjuhët

Shqipe: amtare

Angleze: Shkëlqyeshëm

Italiane: Shumë mirë

Serbo-Kroate: Shkëlqyeshëm 

Pozita:Kryetar Tel:+383 46 40 34 02E-Mail:lulzim.rafuna@oek-kcc.org