Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KRYETARI

HISTORIKU

ORGANOGRAMI I ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS

Document
 1. Kuvendi i OEK

  Këshilli Drejtues i OEK

  Këshilli Mbikëqyrës i OEK

  1. Secondary

  2. Kryetari i OEK

  3. Këshilltarët e Kryetarit

  4. Secondary

  1. Zyra për Auditim

  2. Zyra e Financave

  3. Zyra për PR dhe media

  4. Secondary

  5. Secondary

  6. Secondary

  1. Secondary

  2. Secondary

  3. Sekretari i OEK

  4. Gjykata e Nderit

  5. Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit

  6. Secondary

Document