Forumi Ekonomik Kosovë-Greqi

Forum

Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Helene, nën koordinimin e Odës Ekonomike të Kosovës më datë 7 mars 2017 në Hotel Swisse Diamond ne Prishtinë do të organizohet Forumi Ekonomik Kosovë-Greqi.

Agjenden e takimit si dhe listen e firmave Greke mund te gjeni me posht.

Target grupi i ndermarrjeve interesat per palen Greke eshte si ne vijim:
• Ndertimtarija
• Agrobiznesi dhe Industria e ushqimit
• Turizmi
• Perpunimi i metaleve
• Perpunimi i drurit
• Konsulence
• Shendetsia dhe sektori i farmacise
• Energjia e riperteritshme

Kompanite e interesuara per kete Forum, jane te obliguara qe te dergojne konfirmimin e tyre me cilat firma Greke deshirojne te takohen.
Per shkak te evitimit te crregullimeve te mundshme ,vetem firmat qe konfirmojne pjesemarrjen e tyre do te mund te marrin pjese ne takimin B2B.

Agjenda_Forumi KOSOVE-GREQI_Shqip

Delegation_Kosovo