PËRFUNDOI TRAJNIMI “NDËRMARRJA DHE TENDERËT PUBLIK”

aktiviteti1

Dje dhe sot u organizua me suksese trajnimi mbi ndërmarrjen dhe tenderët publik. Disa nga objektivat e këtij trajnimi ishin: T’u ofrojë pjesëmarrësve njohuri në përgatitjen dhe menaxhimin e dokumentacionit tenderik; T’u ofrojë pjesëmarrësve njohuritë për procedurat e prokurimit të aplikueshëm në Kosovë; T’u ofrojë pjesëmarrësve njohuritë lidhur me “Konceptin e organizimit të prokurimit publik të Kosovës komfor standardeve Ndërkombtare,etj. Në fund u shpërndan çertifikatat, përderisa kandidatët pjesëmarrës u shprehën të kënaqur me këtë trajnim.

Bizneseve pjesëmarrëse ju urojmë suksese të mëtutjeshme!