MENAXHMENTI

member1

SAFET GERXHALIU

KRYETAR

+381 (0) 38 224 741

safet.gerxhaliu@oek-kcc.org

I lindur me 03.01.1964 në Studime të Poshtme – Vushtrri, mbaroi Studimet Universitare në Universitetin e Splitit në Dubrovnik pran Fakultetit për Tregti të Jashtme.

Mbanë titullin e magjistërit të dyfishtë dhe atë në Marketing ndërkombëtar të përfunduar ne vitin 1993 në katedrën e Profesorit Jozo Previshic dhe në Tregti të Jashtme të përfunduar ne vitin 2002 në katedrën e Profesorit Ivo Andrijanic, që të dyja magjistratura të përfunduara në Universitetin e Kroacisë pran Fakultetin Ekonomik në Zagreb.
Pas një periudhe të gjatë të qëndrimit në Kroaci dhe pastaj angazhimit të tij në pune menaxheriale si në Gjermani, Angli, Spanjë dhe Belgjik në fund të vitit 2002 vendos të kthehet ne Kosovë.

U punësua në Kabinetin e Kryeministrit Bajram Rexhepi si zëvendës i Koordinatorit të Paktit të Stabilitetit ku ishte i angazhuar në shumë iniciativa ekonomike me karakter regjional dhe ndërkombëtar, mori pjes në Konferenca, Workshope, Simpoziume dhe Konferenca te niveleve shume te larta ne vend dhe jashtë.
Pjesëmarrës aktiv në aktivitete te shumta të organizuar nga Institucionet vendore dhe ndërkombëtare me karakter ekonomik.

Është anëtar i grupit negociues për Marrëveshje të Tregtisë së lire me Kroacinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Shqipërinë, anëtar i Forumit CEFTA, Eurochambers, TAEX, BAC në kuadër të Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore, SECIPRO, KOSPRO etj.
Ka të botuara mbi 350 artikuj të ndryshëm me karakter ekonomik, politik dhe social në shume gazeta vendore dhe ndërkombëtare.

member2

MUHAMET YMERI

NENKRYETAR

+381 (0) 38 224 299

muhamet.ymeri@oek-kcc.org

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

member3

ARIF ELSHANI

NENKRYETAR

+381 (0) 38 224 741

arif.elshani@oek-kcc.org

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

member4

PARIM BAJRAMI

SEKRETAR

+381 (0) 224 741

parim.bajrami@oek-kcc.org

I lindur me 12.11.1962 në Medvev – Lipjan, mbaroi Studimet Universitare në Universitetin e Prishtinës pran Fakultetit të Bujqësisë në vitin 1986 duke fituar titullin Inxhinier i diplomuar i bujqësisë.
Pas diplomimit u punësua si teknolog në prodhimtarisë bujqësore të OPB. ,,Kosova” në Lipjan. Në vitin 1987 u punësua në Organizatës Themelore Kooperativiste ,, Bujku”në Magurë, në cilësin e këshillëtarit profesional, e më pastaj në vitin 1988 u zgjodh drejtor i kësaj organizate, deri në dëbimin nga puna të punëtorëve shqiptar, Themeloi dhe udhëheqi nji biznes privat nga lëmia e tregtimit me impute bujqësore.
Pas mbarimit të luftës, nga shtatori i vitit 1999, përsëri rikthehet në cilësin e drejtorit të KB,,Bujku” në Magurë, të cilën me sukses e udhëheq deri në vitin 2001, ku dhe punësohet në Odën Ekonomike të Kosovës në cilësinë e bashkpunëtorit professional për bujqësi.
Në vitin 2005 emrohet Koordinatorë i Zyrës për anëtarësi pran OEK, ndërkaç nga viti 2010 emërohet Koordinator për shoqata dhe sherbime të keshilledhenjes dhe informacionit.
Më 28 gusht 2014 emërohet Ushtrues i detyrës së Sekretarit të Përgjithshëm të Odës Ekonomike të Kosovës,
Më 24 shkurt 2015 me shumicen e kualifikuar të votive të anëtarëve të Kuvendit të OEK-së zgjidhet sekretar i Përgjithshëm i Odës Ekonomike të Kosovës me mandate katër (4 ) vjeqar.
Eshte anëtarë i Bordit drejtues të Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinës, anëtarë i Këshillit Ekonomik Social pran Ministrisë së Punës dhe Mirqenies Sociale, anëtarë i Bordit të Vlerësuesve të Pronave të pa lujteshme, anëtarë I Këshillit Kombëtarë të Verërave, anëtarë i kryesisë së Tribunalit të Arbitrazhit pran OEK-së.
Gjatë ushtrimit të detyrave dhe funkcioneve të theksuara më lartë në mënyrë active ka përfaqësuar institucionin në grupe punuese, tryeza të ndryshme dhe vorkshope, dhe njëkohësisht ka ndjekur trajnime të ndryshme profesionale duke u certifikuar nga organizatat kompetente.

member5

MILAZIM ZEQIRAJ

KRYETAR I KESHILLIT MBIKQYRESTE OEK-UT

+381 (0) 38 224 741

safet.gerxhaliu@oek-kcc.org

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.