NETWORKING

o-networking-facebook-1140x450

NETWORKING

Oda Ekonomike e Kosovës është e orientuar në ofrimin e mundësive të ndryshme për bizneset private që të promovojnë produktet dhe shërbimet e tyre, të vendosin kontakte me bashkëpunëtor vendorë dhe ndërkombëtarë dhe të ofrojë informacion më të gjerë për tregjet ndërkombëtare dhe kompanitë e rëndësishme në nivel ndërkombëtar,  nëpërmjet:

– Gjetjes së partnerëve afarist në bazë të kërkesave specifike të ndërmarrjeve;

– Organizimit të takimeve B2B ( takime të organizuara ndërmjet kompanive vendore dhe atyre të huaja);

– Organizimit të misioneve tregtare;

– Pjesëmarrjes në klubet e biznesit;

– Vizitave në panairet ndërkombëtare