Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Forumin ekonomik B2B, Kosovë – Arabia Saudite

Shërbimet e pakos së

nivelit bazë të anëtarësisë

Sherbimet dhe produktet

Trajnim falas nga Oda Ekonomike e Kosovës
Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes GIZ Kosova, organizon trajnimin “Instruktor në vendin e punës” me datë 24 – 26 nëntor, me ҫ’rast fton të gjitha kompanitë e interesuara të cilat plotësojnë kriteret e poshtëshënuara të aplikojnë.

Sherbimet dhe produktet

Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar

“Prishtina 2024”