Berat Rukiqi

Berat Rukiqi

Përvoja profesionale dhe biznesore:

–              Bashkëthemelues dhe bashkëpronarë në kompaninë Trosha, që punëson mbi 70 punëtorë dhe një ndër start-up më të suksesshëm në vend;

–              Anëtar Bordi, në cilësinë e përfaqësuesit të sektorit privat, në fondacionin më të madh në Kosovë – Millennium Foundation Kosovo, që implementon programin Threshold të miratuar nga Millenium Challenges Corporation;

–              11 vite përvojë në Odën Ekonomike të Kosovës në pozita të ndryshme;

–              4 vite (2013-2017), Kryetar Bordi në Korporatën Energjetike të Kosovës, vite të karkaterizuara me indikatorë pozitiv financiarë dhe rekorde në prodhim të energjisë;

–              10 vite përvojë në mësimdhënie në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës;

–              4 muaj praktikë në zyrën e ish deputetes të Parlamentit Evropian, znj. Doris Pack.

Shkollimi:

–              Kandidat për PhD në Universitetin e Prishtinës

–              Master në fushën e Politikave Ekonomike të BE-së në Odisse Management School, pjesë e rrjetit të KU Leuven, ne Bruksel, Belgjikë;

–              Bachelor në fushën e e Bankave dhe Financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës

Vendimet e Kryetarit  mund ti shkarkoni këtu.