Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DEPARTAMENTI PER SHOQATA DHE SEKTORE

DEPARTAMENTI PER SHOQATA DHE SEKTORE Misioni: Misioni i Departamentit për Shoqata dhe Sektore në kuadër të Odes Ekonomike të Kosovës, është t’i ofrojë bizneseve të Kosovës shërbime në interes të tyre, të loboj për sukseset e bizneseve të Kosovës dhe të shqyrtoj sfidat që ndërmarrjet hasin gjatë ciklit të tyre jetësor duke u adresuar në […]

Sherbimet dhe produktet

Sherbimet dhe produktet OEK ka disa nivele të anëtarësimit në OEK si niveli bazë, niveli i mesëm, niveli i lartë dhe PATRON. Pas anëtarësimit, OEK luan rolin si përfaqësuese, lobuese, mbrojtëse e interesave të komunitetit të biznesit dhe ofruese e shërbimeve publike e profesionale.   Të gjitha ndërmarrjet e Kosovës, të anëtarësuara në Odën Ekonomike […]

Lulzim Rafuna

Lulzim Rafuna PËRVOJA E PUNËS Prill 2020- deri më tani Pozita: Këshilltar i Drejtorit të Doganës së Kosovës Janar – Mars 2020 Pozita: Ministër i Financave Shtator 2017 – Dhjetor 2019  Pozita: Këshilltar i Ministrit të Financave Shkurt 2017 – Mars 2020 Pozita: Këshilltar i Kryeministrit të Shqipërisë për Dogana dhe Tatime 2013 – 2016 […]