Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dokumente të dobishme

Dokumente të dobishme Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet Dokumente të dobishme Pako e Shërbimeve – 2023 Aplikacioni për Anëtarësim ME SHUME Publikimet Dokumente të dobishme Publikimet Trajnimet Publikimet Hulumtimet – për të gjitha vitet Publikimet IFO Indikatorët – për të gjitha vitet No posts found

Trajnimet

Trajnimet Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet Trajnimet Trajnimet e OEK – 2024 ME SHUME Publikimet Trajnimet Publikimet Hulumtimet – për të gjitha vitet Publikimet IFO Indikatorët – për të gjitha vitet Publikimet Buletinet mujor – për të gjitha vitet No posts found

Hulumtimet – për të gjitha vitet

Hulumtimet Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet Hulumtimet Hulumtim rreth zbatimit të ligjit të punës tek sektori privat – 2017 ME SHUME Publikimet Hulumtimet – për të gjitha vitet Publikimet IFO Indikatorët – për të gjitha vitet Publikimet Buletinet mujor – për të gjitha vitet Publikimet Studimet & Analizat 2023 No posts found

IFO Indikatorët – për të gjitha vitet

IFO Indikatorët Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet IFO Indikatorët 2022 Klima e Biznesit në Kosovë – TM4 – 2022 2023 Klima e Biznesit në Kosovë – TM1 – 2023 Klima e Biznesit në Kosovë – TM3 – 2023 Business Climate in Kosovo – Q3 -2023 ME SHUME Trajnime Trajnimet aktuale Oda Ekonomike […]

Buletinet mujor – për të gjitha vitet

Buletinet Mujor Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet Buletinet Mujor Buletini Mujor – Shtator 2022 Buletini Mujor – Dhjetor 2022 Buletini Mujor – Shkurt 2023 Buletini Mujor – Maj 2023 ME SHUME Publikimet Buletinet Mujor 2023 Publikimet Studimet & Analizat 2023 Departamentet Departamenti për Njësi Rajonale dhe Panaire Departamentet Departamenti për Projekte, Export, […]

Studimet & Analizat – për të gjitha vitet

Studimet & Analizat Për të gjitha vitet Për të gjitha vitet Studimet & Analizat HAPJA E RRUGËS PËR BIZNES MË TË MIRË NË KOSOVË – Cilat janë pengesat e rritjes së biznesit në Kosovë? | 2019 Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar– sfidë për bizneset | 2017 AFTER CARE – The opinion of Foreign Direct […]

Njoftimet për 2023

Njoftimet 2023 2023 Njoftimet e OEK Njoftim mbi ruajtjen e privatësisë ME SHUME Publikimet Njoftimet per 2023 Publikimet Vendimet per 2023 Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik No posts found

Vendimet për 2023

Vendimet 2023 2023 Vendimet e OEK Zyrtare përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave personale. ME SHUME Publikimet Vendimet Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për Analiza dhe Komunikim Strategjik Docs DEPARTAMENTI PER SHOQATA DHE SEKTORE No posts found

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës

Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës 2023 2023 Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës​ (Shqip) General Kosova International Forwarders Condition (English) ME SHUME Publikimet Kushtet e përgjithshme të afarizmit të shpediterëve ndërkombëtar të Kosovës Arbitrazhi Departamenti për […]

Raporti i punës per vitin 2018

HAPJA E RRUGES PER BIZNESME TE MIRE NE KOSOVE 2023 2023 Raporti i Odes Ekonomike te Kosoves   I. PërmbledhjeRaporti i Punës për Vitin 2023 përfshin një vlerësim të performancës së organizatës gjatë vitit të kaluar. Kjo raport jep një vështrim të gjerë mbi sukseset, sfidat dhe zhvillimet e organizatës në shumë aspekte të punës […]