Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Feb 22, 2024

Raport i ri: "Sfidat dhe mundësitë e qasjes në treg për bizneset në pronësi të grave dhe komuniteteve pakicë në Kosovë"

📣Raport i ri: “Sfidat dhe mundësitë e qasjes në treg për bizneset në pronësi të grave dhe komuniteteve pakicë në Kosovë”
Raporti ofron një analizë të thellë të mundësive dhe pengesave me të cilat përballen bizneset në pronësi të grave dhe të pakicave në Kosovë, me fokus të veçantë në pasojat e pandemisë COVID-19.
Disa prej gjetjeve kryesore:
🔸Sfidat më të mëdha në qasjen në treg janë kufizimet financiare
🔸Shumica e këtyre bizneseve kanë vështirësi në lidhjen e marrëveshjeve me shitës të mëdhenj
🔸Shumica e stereotipeve gjinore kalojnë pa u vënë re, duke pasur parasysh se ka ndarje gjinore në disa profesione
🔸Pandemia Covid-19 ka krijuar sfida për bizneset ekzistuese por në ndërkohë ka krijuar mundësi për ndërmarrjet e reja të sapokrijuara
🔸Është vërejtur një rritje e konsiderueshme e pranisë digjitale, veçanërisht pas pandemisë, megjithatë, nuk ofrohen trajnime të mjaftueshme për marketing digjital
Instituti GAP rekomandon përfshirjen e analizave të tregut për të identifikuar sektorët potencialë për rritje, promovimin e ndërmarrësisë tek gratë dhe komunitet pakicë si dhe sigurimin e qasjes gjithëpërfshirëse në prokurimin publik. Përveç kësaj, sigurimi i burimeve financiare, pajisjeve dhe asistencës të përshtatur sipas nevojave, së bashku me mbështetjen për tejkalimin e barrierave për anëtarësimin në shoqatat e biznesit, janë ndër masat e sugjeruara për të rritur qasjen në treg për këto biznese.
Për më shumë raportin dhe komunikatën e plotë në gjuhen shqipe mund t’i gjeni këtu👉 https://www.institutigap.org/lajme/3187; në gjuhën angleze këtu👉 https://www.institutigap.org/news/3188.
Për raportin në gjuhën serbe na shkruani në 👉: info@institutigap.org
Ky publikim mbështetet nga USAID Kosovo përmes Aktivitetit Angazhimi Gjithëpërfshirës Ekonomik, në partneritet me Community Development Fund – CDF

ME SHUME

434575843_821091133389309_20692300916512426_n
Kryetari Rafuna takoi znj. Niamh Leinwather- sekretare e përgjithshme e - Vienna International Arbitral Centre brenda Austrian Federal Economic Chamber dhe znj. Vjosa Huruglica nga Advantage Austria
437510218_820930593405363_1529935199197068870_n
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, zhvilloi një vizitë zyrtare tek kompania “Geris”, ku u prit me ngrohtësi nga CEO i kompanisë z. Nysret Gashi
436973529_439495668579222_192469030835643492_n
Kryetari Rafuna, njëkohësisht edhe udhëheqës i bordit të WB6, u ftua në takim nga përfaqësuesi special i Qeverisë Federale Gjermane, Manuel Sarrazin, së bashku me kryetarin e Odës së Serbisë Marko Cadez, për të diskutuar për projektet e përbashkëta në të ardhmen.
436343698_819041113594311_3321832945582208056_n
Kryetari Rafuna vizitoi kompaninë anëtare “APETIT”, me ç’rast pati mundësinë e diskutimit me pronarin e kompanisë për sfidat e fundit që u janë paraqitur.