Oda Ekonomike e Kosoves

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KRYETARI

HISTORIKU

ORGANOGRAMI I ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS

Document
 1. Kuvendi i OEK

  Këshilli Drejtues i OEK

  Këshilli Mbikëqyrës i OEK

  1. Këshilltarët e Kryetarit

  2. Kryetari i OEK

  3. Zyra për Burime Njërzore

  4. Zyra për Auditim Brendësh

  1. Zyra për Auditim

  2. Departamenti i Financave

  3. Secondary

  4. Zyra për PR dhe media

  5. Secondary

  6. Secondary

  7. Secondary

  1. Secondary

  2. Zyra për Prokurim/Kontabilitet

  3. Sekretari i OEK

  4. Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit

  5. Gjykata e Nderit

  6. Secondary

Document